Om Dan Ahlmark


 

Utbildning:

Ekonomie licentiat, Handelshögskolan i Stockholm (HHS), jur kand, fil kand.

---

Dan Ahlmark har i över trettiofem år arbetat som managementkonsult  med främst med inriktningen affärsutveckling och marknadsföring.

Exempel på industrier, där Dan arbetat med strategisk planering och affärsutveckling är:
Olje/bensinbranschen; tryckerier; plastindustri; läkemedelsindustri; verkstadsindustri (ett antal branscher); byggbranschen; dagligvarubranschen; bokförlag; dekorationsbranschen: glas/porslin; lantbrukskooperationens verkstadsservice samt dess butiksverksamhet; konsumentkooperationen; bostadsföretag; persontransporter (färjetrafik; flygbolag; charterbranschen); postorder/telemarketingföretag i några branscher; partihandel i ett stort antal branscher; service/managementbranschen; finansbranschen; investmentbolag; pantbelåningsbranschen, konglomeratföretag  mm.  

Dan Ahlmark var också i flera decennier aktiv inom Institutet för Företagsledning ( IFL) som fakultetsansvarig i otaliga vidareutbildningskurser för företagsledare, avseende ämnena ”Strategisk planering/Affärsutveckling” och ”Tillämpad Företagsledning”.


Dan Ahlmark
Ekon.licentiat, jur.kand

Managementkonsult

VD i Ahlmark KonsultFirma