"De frågor som tas upp och behandlas i mina artiklar är sådana som är av största betydelse för Sverige och svenska företag."  

Dan Ahlmark,
Ekon. licentiat, jur. kand

 

Senaste nytt...

Bästa kollegor, kunder, partner och vänner till Ahlmark Konsultfirma,

Sommaren var underbar men nu är det dags att komma tillbacka till kontoret.

På företaget är vi glada att fortsätta med pågående arbete och aktiviteter men samtidigt ser vi fram emot att börja på flera nya projekt och idéer...
Därför en affärsresa till Tyskland och flera europeiska länder till under september - oktober: möte med kollegor och affärspartner, konferenser, brainstormar, diskussioner, planering, mm, - är en underbar start på ett nytt finansiellt och affärsår.

Vi hörs och ses!


Med bästa hälsningar,

Elena Ahlmark, Projektledare

2019-09-06

Teamwork

om...

2019-05-28

Succé i Banja Luka. Konstnärerna Natalia Pankova och Maxim Pridanov deltog med sin utställning i "Nizhny Novgorods dagar" i Republik Serbien 

Annons, utställning i Banja Luka

om...

2019-03-08

Ahlmark KonsultFirma är ett konsultföretag startat i slutet av 70-talet av Dan Ahlmark.

Efter forskning och lärarverksamhet vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), och arbete i svensk och utländsk industri samt i konsultföretag började firmans verksamhet på allvar 1981. Den förlades till S:t Eriksplan i Stockholm och hade så småningom flera hel- och deltidsanställda.

Mot slutet av 80-talet överfördes viss verksamhet till Ahlmark KonsultGrupp HB.

Företaget sysslade huvudsakligen med projekt (se dito) med inriktningen affärsutveckling , konkurrensstrategi och marknadsföring.
Dessutom genomfördes branschstudier, samt övergripande branschproblem analyserades och löstes. Klienterna var verksamma inom många branscher. Ledande service-, handels- och tillverkningsföretag återfanns bland dem.

Dan Ahlmark arbetade även i över 20 år som fakultetsmedlem i Sveriges ledande institution för företags-ledarutbildning - Institutet för Företagsldning (IFL); Institutet för Företagsledning (IFL, Kämpasten) - där han i otaliga kurser ansvarade för området "Tillämpad Företagsledning", "Strategisk planering" samt. "Affärsutveckling".


Dan Ahlmarks tidigare positioner bl.a:

Startade och drev KATREL SCANDINAVIA

Styrelseordförande i MIWA TRADING AB

Styrelseordförande i MIWA WORLD FOOD AB med butikskonseptet TASTE LAND.

 

Nuvarande sysselsättning:

VD i Ahlmark KonsultFirma med fortsatt konsultverksamhet.


Vad erbjuder Ahlmark KonsultFirma till sina kunder och partner?

Välkommen till en rundtur! (klicka här)