Exempel på verktyg


 

EXEMPEL PÅ VERKTYG

Vi är inte bundna till en viss metodologi eller vissa modeller, som vissa konsulter synes vara. Vi har vid någon tidpunkt troligen använt de flesta av de ansatser, som utkristalliserats av praktiker och teoretiker på strategiområdet under det sista halvseklet.
Sedan 1960-talet har ju detta varit det kanske mest dynamiska av företagsekonomins områden. Vi använder fritt de ansatser som vi funnit vara produktiva beroende helt på de frågeställningar och de förutsättningar, som gäller.
Men erfarenhet och resultat har självfallet medfört att vi ofta använder vissa verktyg.
Ett begrepp, som vi ofta nyttjar vid kartläggning, analys och lösningar är begreppet "KONKURRENSFÖRDEL".
Detta är ju en överlägsenhet - ofta direkt erkänd av kunden – beträffande en aspekt eller funktion, som är av vikt för kundens val av leverantör.
Vi har pga begreppets användbarhet utformat en rad nya ansatser och verktyg runt denna företeelse, som ju är grundläggande för ett företags framgång.

Ett exempel på sådana verktyg ges i nedanstående beskrivning (I).

Artikeln publicerades först i tidskriften Pharma Industry år 2003.
Modellerna hade då redovisats och använts sedan 80-talet i min
(Dan Ahlmark) undervisning inom Institutet för Företagsledning.

I. MODELLER ATT ANALYSERA OCH UTVECKLA KONKURRENS-FÖRDELAR


"In business words are words, explanations are explanations, promises are promises, but only perfomance is reality."

Harold S. Geneen